Bezprašné násypky

Unikátnost bezprašných násypek

 • patentované řešení
 • minimální odstávka provozu nutná pro instalaci
 • jednoduchá montáž
 • nenáročná údržba

Výhody násypek

 • ekonomické (úspora nákladů)
 • nulová spotřeba elektrické energie a tlakového vzduchu
 • přítomnost obsluhy při nakládce = není potřeba
 • kontinuální nakládka nákladních aut či vagónů = úspora času
 • minimum náhradních dílů = snížení nákladů na údržbu
 • zvýšení kapacity skladovacího prostoru (více materiálu, méně vzduchu)
 • bezprašná nakládka, není nutná instalace filtračního zařízení = další úspora investičních nákladů a  nákladů na údržbu (odpadá manipulace s odprašky z filtru)
 • snížení rizika vzniku výbuchu
 • výrazné zlepšení hygieny pracovního prostředí
 • podstatné snížení prašnosti při nakládce 
 

Materiálové provedení

 • ocel S235
 • nerezová ocel (AISI 304, AISI 316)

Použití

 • nákladní auta
 • otevřené vagóny
 • skládky (uzavřené, otevřené)
 • lodní nakládka

Násypky nelze použít pro nakládku autocisteren a uzavřených vagónů.


Ne/vhodné produkty

Nejčastější nakládané produkty

 • kukuřice, pšenice, ječmen, sója
 • soda, sůl, cukr
 • hnojiva, peletky
 • písek, štěrk, síra, fosfáty, sírany

Nevhodné produkty

Obecně produkty s různě velkou kusovitostí, velmi abrazivní či špatně tekoucí produkty – například uhlí, koks, slinek, cement atd.
Nedoporučujeme rovněž použití na velmi jemné práškovité produkty (popílek, mouka).