Hubice pro cisterny

Teleskopické hubice typu NZU se používají pro efektivní nakládku sypkých a prašných materiálů do uzavřených přepravníků, a to zejména:

  • autocisteren
  • železničních vagónů (cisterny typu RAJ)
  • kontejnerů
  • výjimečně plnění do lodí s uzavřenými otvory