Hubice pro cisterny

Teleskopické hubice typu NZU se používají pro efektivní nakládku sypkých a prašných materiálů do uzavřených přepravníků, a to zejména:

  • autocisteren
  • železničních vagónů (cisterny typu RAJ)
  • kontejnerů
  • výjimečně plnění do lodí s uzavřenými otvory

Typické znaky

  • DN 300- DN 400
  • s integrovaným filtrem nebo napojením na centrální odsávání
  • převodovky od 0.55 kW do 1.25 kW
  • dopravní svody s vnitřními kónickými miskami
  • s ručním či elektrickým vrátkem