Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny jsou solární elektrárny, které využívají fotovoltaické články k výrobě elektrické energie. Instalace fotovoltaické elektrárny zahrnuje několik kroků, kterými Vás rádi provedene nebo je za zcela zajistíme:
Návrh nejvhodnějího systému:
V první řadě Vám navrhneme nejvhodnější systém s ohledem na klimatické podmínky v místě Vaší výstavby, velikost spotřeby elektrické energie v daném objektu, technické/prostorové možnosti objektu a Vaše očekávání od Vaší budoucí fotovoltaické elektrárny. 
Příprava staveniště:
Před instalací se musí, kromě připravenosti staveniště tj. připravenosti střechy/místa instalace fotovoltaických panelů a prostupů pro vedení kabelů od panelů k střídači a případným bateriím, zajistit také "Smlouva o připojení výrobny do distribuční soustavy". V rámci našich služeb za Vás uzavřeme smlouvu o připojení mezi Vámi a distributorem elektrické energie.
Vlastní montáž fotovoltaické elektrárny:
Provedeme montáž fotovoltaických panelů na střechu nebo na speciální stojany.
Dále nainstalujeme elektrického vybavení jako jsou měniče, akumulátory a elektronická řídicí jednotka.
Zprovoznění:
Poté, co je vše nainstalováno elektrárnu Vám zprovozníme, zajistíme její revizi a První paralelní připojení výrobny do distribuční soustavy a vše je připraveno k výrobě elektrické energie.
Administrativa spojená se získáním dotace :
Pomůže Vám s financováním výstavby fotovoltaické elektrárny. V rámci našich služeb za Vás podáme žádost o dotaci na pořízení Vaší fotovoltaické elektrány z programu Nová zelená úsporám.