7. ročníku "Setkání ocelářů"

HYDRO-TECH 14.07.2015

Opět uběhly dva roky a my si dovolujeme Vás obeslat s 1. oznámením o konání již
           
                                                7. ročníku "Setkání ocelářů"
Rádi bychom Vás tímto pozvali na neformální setkání firmy HENNLICH s.r.o., o.z. Hydro-tech, Vašeho dodavatele průmyslových trysek.
Tímto setkáním se svými zákazníky z řad hutních provozů nejen Ostravska a Třinecka, ale i inženýrských 
firem, VUT Brno a dalších, bychom chtěli poděkovat za Vaši přízeň a zároveň nabídnout možnost se setkat
na jiné než pracovní úrovni.
Věříme, že i letos přijmou pozvání zástupci firmy HENNLICH ze Slovenska a Polska i jejich zákazníci.
Místo konání zůstává tradiční a osvědčené. Program odborný i volnočasový, včetně cimbálovky, také
nechceme měnit. Termín :
                                                                 16. - 17.10. 2015
                                      Areál Přístav CK Juhász na Žermanické přehradě
Pro ty, kteří se v minulosti neúčastnili uvádíme detailnější informace o průběhu setkání:
16.10.2015  
  •             začátek akce 15:00 hod
  •             odborný program cca do 18:30 hod
  •             po té následuje diskuse a společná večeře
  •             večer pokračuje ve volném tempu za doprovodu cimbálovky
  •             pro zájemce je připraveno ubytování a snídaně 
17.10. 2015 
  •            snídaně
  •            odjezd účastníků
Byli bychom rádi, kdybyste toto datum zanesli do svých diářů a dali nám vědět, zda alespoň předběžně počítáte s účastí na našem setkání.
Přijďte nejen Vy, ale i Vaši kolegové! Prosíme o rozšíření tohoto oznámení i na Vaše nové spolupracovníky, které třeba ještě neznáme a chtěli by se setkání s námi zúčastnit.
Všechny náklady na tuto akci, mimo dopravy do místa konání, budou kryty ze strany firmy HENNLICH.
Další detaily budou samozřejmě včas následovat na základě Vašeho potvrzení účasti.

Přejeme Vám příjemné léto a slunnou dovolenou.
Těšíme se na Vaše dotazy i účast  !

Za tým Hydro - Tech,
Ing. Martin Pavliska

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět