ABSORBÉR MOKRÉHO ODSÍŘENÍ SPALIN V UHELNÉ ELEKTRÁRNĚ

HYDRO-TECH 19.01.2023

Trysky pro rozstřik vápencové suspenze v absorbéru mokrého odsíření spalin uhelné elektrárny a odlučovač kapek LTH 100 s oplachovým systémem pro horizontální proudění plynu

Trysky pro rozstřik vápencové suspenze v absorbéru mokrého odsíření spalin uhelné elektrárny

Trysky jsou situovány v několika patrech nad sebou a jejich rozmístění je navrženo tak, aby rozstřikovaná suspenze pokryla rovnoměrně celý průřez absorbéru. Materiál trysek se odolný proti abrazivnímu médiu a proto mají trysky dlouhou životnost.

Odlučovač kapek LTH 100 s oplachovým systémem pro horizontální proudění plynu

Odlučovače kapek LTH 100 využívají kinetickou energii kapek rozstřikovaného média, které jsou unášeny plynem. Jejich funkčními prvky jsou separační lamely o tloušťce 2,6 mm. Odlučovače tohoto typu se používají tam, kde je požadován zvláště vysoký výkon separace kapek. Proud plyn vstupující do odlučovače je rozdělen zakřivenými lamelami do několika samostatných proudů. Setrvačné síly, které jsou důsledkem odklonění proudu plynu nejprve jedním směrem a poté druhým směrem z důvodu zvlněného tvaru lamel, způsobují, že kapky kapaliny narážejí do povrchu lamel. Jednotlivé kapky se shlukují do větších až gravitace kapek překoná kinetickou sílu působící ve směru proudění plynu a kapky stékají ve formě kapalinového filmu po lamelách do spodní části odlučovače do záchytné komory.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Martin Pavliska

Vedoucí o.z.

Zpět