Automatický Samočistící Filtr F451

HYDRO-TECH 05.05.2020

Automatický samočistící filtr F451  je víceúčelový a téměř bezúdržbový filtr odstraňující pevné částice z vody (mořská voda, říční voda, podzemní voda apod..) a ostatních kapalin. Filtr umožňuje kontinuální filtraci v různých druzích aplikací, jako jsou například chladící okruhy a okruhy procesních vod. Funguje již při nízkém vstupním tlaku 0,7 bar a vytváří velmi nízkou tlakovou ztrátu. 
  • Velikosti příruby: DN32 – DN300
  • Pro médium: kapalina
  • Průtok: Max. 1100m³/h
  • Maximální tlak: 16 bar

    Filtr si zároveň dokáže velice efektivně poradit s problémem usazování mušlí v tepelných výměnících.

 Kdo používá pro chlazení primárního okruhu říční vodu, zná tento problém: Ve výměnících se mohou usazovat škeble a   šneci a tím je mohou ucpat. Mnoho společností, které používají k chlazení svých primárních okruhů říční vodu, mělo   najednou výpadky ve výrobě a při údržbě v šestimístných číslech. Škeble a šneci, kteří se množili díky zlepšeným   podmínkám, bránili cirkulaci. Nejčastějším druhem škeblí je Slávička mnohotvárná, latinsky Dreissena Polymorpha. Ze   skupiny plžů „plicnatí“ je Levatka říční (Physa Fontinalis) rovněž podobně častá. Oba druhy jsou extrémně robustní a   přizpůsobivé. Mohou se snadno usadit na hladkých nerezových površích potrubí a výměníků. Oba se množí larvami, které   se vznášejí jako plankton, a tak neustále zvětšují svůj životní prostor. Tímto způsobem se také dostanou do potrubních sítí   a chladicích okruhů. Protože larvy mají velikost okolo 20 mikronů, nemohou být ekonomicky zachyceny filtrací - zejména   ne při vysokých průtocích přes 3000 m³/h ve velkých chemických podnicích.

 

                      

Pro více informací navštivte naše produktové stránky průmyslových samočistících filtrů. Naleznete zde i technický list filtru F451.
K dispozici jsou Vám i informace na stránkách Vodohospodářství.

Nebo nás kontaktujte:
  • na telefonním čísle 416 711 232
  • emailem
  • kontaktním formulářem 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Váš tým filtrace HYDRO-TECH


Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět