Čerpadla pro čištění a úpravu vody

HYDRO-TECH 04.10.2010

Pro potřeby technologie úpraven vod jakož i čistíren odpadních vod jsou pro dávkování potřebných chemikálií používány různé typy objemových čerpadel.
Pro potřeby technologie úpraven vod jakož i čistíren odpadních vod jsou pro dávkování potřebných chemikálií používány různé typy objemových čerpadel. Odštěpný závod Hydro-Tech firmy Hennlich Industrietechnik spol. s. r. o. je již od roku 1991 výhradním zástupcem firmy Seybert-Rahier (SERA) a firmy Ponndorf pro Českou republiku. Firma SERA má více než padesátiletou tradici ve výrobě membránových a pístových dávkovacích čerpadel. Firma Ponndorf je výrobcem peristaltických (hadicových) čerpadel a na trhu působí rovněž přes padesát let. Membránová i hadicová čerpadla těchto značek pracují na mnoha aplikacích jak na úpravnách vod - dávkování vápenného mléka, chloranu sodného, manganistanu draselného, tak i na čistírnách odpadních vod - např. dávkování síranu železitého, vzorkování apod. Pro potřeby dávkování chemikálií v úpravnách vod či na ČOV lze doporučit zejména standardní membránová dávkovací čerpadla řady C/R 408 a 409 a elektromagnetická čerpadla řady C/R 203. Čerpadla s elektromotorem typové řady R408 a R409 jsou určena pro provoz pouze s ruční regulací výkonu. S ohledem na svoji konstrukci patří k velice spolehlivým čerpadlům, která nemají velké nároky na udržbu. Je-li požadována automatická regulace, je možno čerpadlo doplnit frekvenčním měničem a plynule měnit výkon v závislosti na řídícím signálu od sondy pH, průtokoměru či jiného zdroje. Dopravní možností látek se pohybuje v rozsahu od 0,6 l/h až do 360 l/h. Dopravní tlak je do 75 l/h až 10 bar, pro vyšší výkony se pak pohybuje v rozmezí 8 až 3 bar. Alternativou k čerpadlům provozovaným a řízeným frekvenčním měničem jsou typové řady C408 a C409.
Jedná se o čerpadla s integrovanou "inteligentní" elektronikou. Čerpadlo je schopno zpracovat analogový nebo digitální vstupní signál a automatický, v závislosti na tomto signálu, upravit dávkování média. Elektronika je schopna reagovat i na další signály např. od sondy průtoku, hladinového spínače, kontroly poškození membrány apod. Pro menší výkony do 35 l/h jsou výhodou používána elektromagnetická čerpadla. Vysok provozní spolehlivost je zajištěna pomocí bezúdržbového pohonu, umístěného v robustním plastovém plášti. U řady R 203 je dopravní množství nastavitelné ručně, řada C 203 je opět s integrovanou řídící elektronikou, umožňující přesné dávkování závislé na vstupním proudovém  nebo impulsním signálu. Rovněž mohou být touto jednotkou zpracovávány signály od hlídače průtoku a hladinového spínače. Novinkou v sortimentu membránových čerpadel SERA jsou čerpadla se vzduchovým pohonem. Maximální výkon je až 650 l/min, tlak vzduchu u všech typů až 7 bar. Vyznačují se jednocuchou konstrukcí a spolehlivostí chodu bez tzv. "mrtvého bodu". Dle chemicko agresivity dávkovaného média lze u všech provedení vždy díky možnosti použití různých materiálových kombinací zvolit vhodný typ dávkovacího čerpadla pro danou kapalinu. Mimo dávkování nejrůznějších médií je často nutno čerpat kapaliny s vyšší viskozitou nebo s podílem abrazivních látek či nerozpuštěné fáze. Pro tato značno viskózní média nebo suspenze je vhodné použít peristaltická (hadicová) čerpadla.
Ve vodárenství se často používají na dopravu vápenného mléka, hlinitanu sodného a při dalších aplikacích. Výhodou je i značná  samonasávací schopnost, která je 7 až 8 m v . s. V současné době jsou nabízena tato čerpadla s výkonem až 30.000 l/hod a tlak až 15 bar. Tato peristaltická čerpadla nepoužívají žádné ucpávky ani žádná hřídelová těsnění, umožňují chod na sucho a vzhledem k tomu, že nemají žádné klapky ani ventily, jsou lehce čistitelná. Dopravované množství u těchto čerpadel může být konstantní (konstantní otáčky motoru) nebo plynule regulovatelné. Pro zákazníky, kteří potřebují používat jedno čerpadlo na více místech je určeno mobilní provedení. Nabídka hadicových čerpadel je nyní rozšířena o možnost doplnění čerpadla řídícím systémem, který umožňuje automatické dávkování a dopravu opakovaných množství s přesností +/- 1%. Kompletní nabídku čerpací techniky doplňují odstředivá čerpadla od firmy SCHMITT pro chemicky agresivní média. Pozornost si zaslouží hlavně bezucpávková čerpadla řady MPN (provedení PP nebo PVDF) s magnetickou spojkou. Taktéž vertikální  čerpadla řady T (ať už provedení z PP, PVDF nebo nerezové) mají své výhody, které je předurčují pro použití při čerpání agresivních kapaln ze zásobníku kontejnerů. Pro čerpání ze sudů nebo kontejnerů má naše firma v sortimentu sudová čerpadla od výrobce GRÜN. I zde je možno kombinovat použité materiály tak, aby co nejlépe vyhovovaly pro čerpadla bezucpávková, která díky speciální patentované konstrukci čerpací trubky umožňující snadné čistění a tím možnost rychlé změny média. Při volbě typu a materiálu čerpadla je třeba vždy vyhodnotit požadavky na čerpadlo, jeho nasazení, druh média, přesnost dávkování, požadovanou životnost a četnost nasazení a spolehlivost v rámci systému. Pro každé použití Vám navrhneme materiálové složení čerpadla tak, aby plně odpovídalo chemické agresivitě média. V případě Vašeho zájmu bezplatně vypracujeme návrh na použití nejvhodnějšího dávkovacího čerpadla pro konkrétní případ. K optimální instalaci všech čerpadel dodáváme všechna potřebná příslušenství jako přepouštěcí a tlakové ventily, dávkovací ventily, tlumiče pulsů, dávkovací zásobníky, hlídače průtoku apod., což umožňuje nabídnout zákazníkům nejvhodnější řešení jejich specifických požadavků. Rovněž zajišťujeme kompletní servis všech dodávaných čerpadel včetně náhradních dílů. Hydro-Tech je součástí obchodně-výrobní společnosti Hennlich Industrietechnik, která je dodavatelem široké škály technických komponent a profesionálních technických řešení pro průmysl. Hennlich Industrietechnik je členem skupiny Hennlich, která působí v sedmi zemích Evropy.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět