Filtrační technika pro průmysl

HYDRO-TECH 18.05.2018

V průmyslu se ve velké míře využívá filtrace k dočištění různých chemikálií, sloučenin nebo vody.
Naše divize HYDRO-TECH firmy HENNLICH s.r.o. má ve svém portfoliu filtrační techniky mnoho produktů, které se hodí pro tyto aplikace.
Systémy mikropískové filtrace
Používá se jako boční filtrace chladicích okruhů. Při jeho použití dochází ke zvýšení chladicího výkonu, snížení spotřeby elektrické energie nebo ke snížení nákladů na údržbu okruhu. Dalším využitím filtrací je jejich nasazení do procesu na procesní vodu před finálními technologiemi, jako je reverzní osmóza nebo ionexové filtry.Tímto použitím se docílí snížení nákladů na výměnu membrán či chemickou regeneraci. Možnosti použití filtru jsou neomezené a jsou řešeny dle konkrétní poptávky zákazníka.
Automatické samočisticí filtry
Další kategorií jsou automatické samočisticí filtry, které se dají použít na filtraci chemikálií a dalších procesních kapalin v automatizovaném procesu. Toto platí nejvíce pro velkoobjemové výrobní procesy, kde by jednoduché filtry musely být často obsluhovány. Výhodou je bezobslužnost a bezpečnost provozu či obsluhy u těchto aplikací. Dodávky těchto filtrů jsou nejvíce dodávanými automatickými typy filtrů Jednoduché výměnné filtry
Jednoduché výměnné filtry se používají zejména u menších chladících okruhů, u nichž se klade velký důraz na nízké pořizovací náklady. Tento typ filtrace je velmi účinný a dokáže odfiltrovat většinu suspendovaných látek.  
Speciální filtrační zařízení a sestavy
Filtrační zařízení či celé sestavy jsou speciální kapitolou v oblasti filtrace. Jedná se například filtrační sestavy, které obsahují čerpadla, filtry, nádrž, armatury apod. Celé zařízení mohou být v mobilním provedení pro převoz na různá místa a sestava může být navíc řízena pomocí rozvaděče pro práci v  automatizovaném procesu.
Potrubní filtry
Tyto specifické filtry se používají k filtrování vody a to k různým účelům. Mohou sloužit k odstranění různě velkých mechanických nečistot, které by mohly v případě proniknutí do systému například poškodit připojené spotřebiče.  Dodáváme kvalitní filtrační systémy za rozumnou cenu, které mělo možnost vyzkoušet již mnoho zákazníků v Česku a na Slovensku s výhodami jako  :
  • úspory v průmyslových procesech
  • čistý a kvalitní finální produkt
  • sestavy pro automatizovaný proces
  • minimálními požadavky na údržbu
Pro více informací přejděte na naše produktové stránky filtrace. Prohlédnout si můžete videa filtrací na našem  YouTube kanále HYDRO-TECH. 
Nebo nás kontaktujte :
  • na telefonním čísle 416 711 232
  • emailem
  • kontaktním formulářem
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Váš tým filtrace

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět