INOVACE MOKRÉHO ODSÍŘĚNÍ V UHELNÝCH ELEKTRÁRNÁCH

HYDRO-TECH 12.07.2017

Vliv rotace proudu vstřikované suspenze na stupeň absorpce spalin v procesu mokrého odsíření
Pro absorpci nežádoucích složek spalin a částečně i jemných pevných částic, které jsou spalinami unášeny, jsou v absorbérech mokrého odsíření uhelných elektráren převážně použity trysky. Vhodným rozstřikem suspenze lze účinnost této chemické reakce absorbérech výrazně zlepšit. Současně je v mnoha případech možné snížit tlakovou ztrátu v absorbéru a tím i spotřebu energie celého zařízení.


Rozstřikové trysky, do kterých je kapalina přiváděna tangenciálně, vytváří rotující paprsek, ten se se chová jako malá vývěva a nasává spaliny. Tak přebírá proud spalin stejný směr rotace, jako mají rotující paprsky. Ale paprsky trysek nenasávají pouze spaliny, ale i malé kapky a vlivem tohoto sacího účinku roste potřebná turbulence, která zvyšuje stupeň absorpce nežádoucích složek plynu a jemného prachu, zejména když jednotlivé paprsky trysek mají protisměrnou rotaci. V celkovém vertikálním proudu spalin v absorbéru se díky směrem dolů orientovaným paprskům se sacím efektem vytvářejí lokální oblasti s opačným směrem proudění spalin. Tímto efektem lze absorpci plynných složek spalin a jemného prachu v absorbérech výrazně zlepšit.
V určitých případech lze zlepšit stupeň absorpce mokrého odsíření až tak výrazně, že je možné snížení počtu pater rozstřikových trysek o jedno, případně i o dvě. Při rekonstrukcích odsiřovacích absorbérů může tato skutečnost hrát významnou roli. 
Odlučovače kapek pro absorbéry mokrého odsíření
Ke standardnímu vybavení absorbéru mokrého odsíření spalin patří odlučovače kapek, jejichž úloha je zabránit úletu kapek vápenné suspenze z předchozího absorpčního procesu. Firma Lechler GmbH se po letech vrací do tohoto segmentu trhu s novými výrobními partnery a s inovovaným řešením uložení kazet plastových lamel. Jsme schopni nabídnout jak nové instalace, tak i ND pro již existující odlučovače. Pro více informací navštivte naše produktové stránky odsíření spalin a odlučovačů kapek. K dispozici jsou Vám katalog LECHLER pro elektrárny v ENG  a DE jazyce , katalog LECHLER odlučovače kapek, reference mokrého odsiřování, reference kondicionovamé sorpce, reference odsiřování v CFB absorbéru a další aplikace pro uhlené elektrárny ENG. 
Nebo nás kontaktujete :
  • na telefonním čísle 416 711 223
  • emailem
  • pomocí kontaktního formuláře
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Váš tým HYDRO-TECH

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět