KITO ARMATURY - BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ A ODVĚTRÁNÍ TECHNOLOGIÍ (2)

HYDRO-TECH 06.06.2019

Firma HENNLICH s.r.o., o. z. Hydro -Tech je výhradním zástupcem a dodavatelem osvědčených protipožárních armatur KITO pro oblast českého trhu. 
Armatury KITO, jsou konstruované za účelem bezpečného skladování, přepravy a odvětrání hořlavých a výbušných médií v různých průmyslových aplikacích. Příkladem takové aplikace může být odplynění nádrží, tanků a potrubí, které umožňuje výměnu a transport těchto hořlavých kapalin, par a plynů. 
Armatury KITO, jsou plně odpovídající požadavkům aktuální normy ČSN EN ISO 16852 (389671), která je podmínkou pro bezpečnou regulaci a ekologickou ochranu v průmyslu. Byly systematicky testovány a typově schváleny a jsou dodávány s označením shody CE. Plně splňují standardy evropské směrnice 94/9/EC (ATEX 100).
KITO armatury zabrání nejen postupu plamene, ale i případné explozi (obojího druhu – jak deflagraci, tak detonaci) a to v jakýchkoliv zásobnících hořlavých kapalin, par a plynů. Odvzdušnění takových zásobníkových nádrží a jejich plnících potrubí musí být bezpodmínečně chráněno zařízením proti explozi. Ta jsou označována jako koncové protipožární lapače. Jejich provedení dle aplikací může být koncové nebo potrubní.
Armatury umožňují nádobám vyfukovat (vydechnout) hořlavé plyny a nasávat čerstvý vzduch bez omezení a naprosto bezpečně. Kryt armatury (stříška) z akrylového skla a filtr zabraňují pronikání vnějších vlivů (deště, špíny a cizích těles). Stříšky mohou být zhotoveny také z kovu, standardně jsou akrylátové. 
Protiexplozivní pojistky KITO dále zabrání zpětnému vzplanutí/šlehnutí do nádoby. Taková pojistka KITO je schopná umožňovat neustálé hoření plamene bez nebezpečí výbuchu či zpětného šlehnutí. V případě ohně, ochranná stříška zajistí bezpečné hoření pomocí automatického otevření.  Vestavěné rošty, které blokují plameny, zůstávají funkční a zastavují tlakovou vlnu, která se šíří z čela plamenů.
Pokud páry nebo plyny podléhají velkým teplotním změnám, je třeba použít odvzdušňovací prvky. KITO protipožární pojistka pracuje na stejném principu jako odvzdušňovací ventil, který je tlakově regulovatelný. Zde nalézají armatury uplatnění jako větrací otvory v nádržích, tak aby bylo zabráněno nežádoucímu přetlaku a podtlaku v nádržích. Na základě toho jsou k dispozici odvzdušňovací ventily tlakové nebo podtlakové. Rovněž je možnost kombinovaného ventilu tzv. tlako /podtlakového. V mnoha případech, kde se setkáváme s plněním a zároveň vypouštěním – je doporučován právě takový kombinovaný odvzdušňovací ventil. 
V případě výbuchu plynu v potrubí se lze setkat s deflagrací (podzvukově šířenou tlakovou vlnou). Dopad tlakové vlny má za následek tlakový vzrůst a vysokou rychlost hoření. KITO pojistky jsou konstruovány i pro tyto situace. Vzhledem ke své bezpečné konstrukci a technologickému řešení zabraňují šíření plamene tlakovým ventilem do uzavřené části zařízení.
Výběr správné protipožární armatury je založen na klasifikaci stěžejních kritérií pro koncové použití zákazníkem. Jsou to např. skupenství a množství média, průmyslové aplikace, do kterých bude armatura použita (koncový nebo potrubní prvek), jak je médium skladováno, teplotní rozdíly nebo specifikace explozivní třídy (rozpětí KITO pojistek je pro všechny existující explosivní skupiny). 
Odštěpný závod Hydro-Tech proto poskytuje nejen samotné dodávky KITO armatur, ale zároveň i odborné poradenství při výběru i montáži. 
Přehled nabízených KITO armatur naleznete na našich produktových stránkách v sekci ,, Protizášlehové armarury ,,. Můžete také shlédnout videa na našem  .
Dále pak konkrétní typy v jednotlivých podkategoriích :
 • Větrací ventily se stříškou
 • Přetlakové pojistné ventily
 • Podtlakové pojistné ventily
 • Kombinované tlako-vakuové ventily
 • Expanzní ventily do potrubí
 • Detonační pojistky
 • Deflagrační pojistky
 • Speciální armatury
 • Příslušenství
Zajímá Vás i ostatní sortiment armatur nabízených o.z. HYDRO-TECH ? Navštivte naše produktové stránky !
Nebo nás přímo kontaktujte:
 • emailem
 • na telefonním čísle 416 711 222
 • pomocí kontaktního formuláře
Těšíme se na spolupráci s Vámi !
Váš tým armatur o.z. HYDRO-TECH

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět