Kompenzátory a spojky HENNLICH - jistota pro Vaše potrubí (1)

HYDRO-TECH 31.12.2016

Ve stavebnictví, strojírenství, vodohospodářství i v chemickém průmyslu je třeba řešit fungování potrubní, které je jednou z velmi namáhaných součástí výroby. Stále více se prosazují moderní spojovací prvky, které jsou ekonomickou náhradou montážních vložek, přírub a svarů pro rychlé opravy či rychlou montáž nové potrubní trasy. Jde o rychlospojky a kompenzátory, které dodává divize HYDRO-TECH společnosti HENNLICH.

Potrubní spojky STRAUB
Byly původně zkonstruovány pro lodní průmysl, avšak použití tohoto moderního spojovacího prvku ve stavebnictví, strojírenství a zejména ve vodohospodářství má v poslední době stoupající tendenci. Jsou vhodné zejména pro použití při spojování potrubí v místech, kde z hlediska požární bezpečnosti nelze svařovat nebo všude tam, kde je omezený montážní prostor. Spojky STRAUB je možno použit prakticky pro jakákoli potrubí z oceli, nerezu, plastu i betonu. K dispozici jsou spojky typů GRIP-L, METAL-GRIP, PLAST-GRIP a COMBI-GRIP (pro  axiálně  pevné  spoje) a spojky FLEX a CLAMP umožňující kompenzaci dilatace potrubí v rozměrech od 26,9 až přes 2000 mm a použitelné od minimálních tlaků až do 60 bar.

Speciální těsnění
Specialitou všech typů spojek STRAUB je pryžová těsnící manžeta, jejíž konstrukce vychází z obdobného principu jako hřídelové těsnění gufero. Spojka je opatřena jazýčkovým lemem, který je tlakem přepravovaného media\ přitlačován k povrchu trubky a tím je dosaženo absolutní těsnosti i při možnosti pohybu trubky. Axiálně pevného spojeni trubek je docíleno „zakousnutím“ zářezných kroužků patentovaného tvaru do potrubí.

Pro různá média
Spojky STRAUB je možno puožít téměř pro veškerá média v rozsahu teplot od –20 do +80 °C (s manžetami z FPM/FKM až do +180°C) na- příklad v rozvodech tlakového vzduchu, vody, odpadních vod, olejů, plynů, pohonných hmot a maziv, v potrubích pro spádovou dopravu nebo pneudopravu sypkých hmot a podobně. Těsnící manžety jsou k dispozici z materiálu EPDM, NBR, FKM/FPM (pouze u vybraných průměrů). Všechny typy spojek jsou velmi rychle a snadno montovatelné i opakovaně použitelné. Jeden až tři šrouby, dle typu spojky, se utahuji momentovým klíčem a provedení spoje trvá jen několik minut (v závislosti na velikosti a typu spojky).
Spojky METAL-GRIP GT obsahuje boční vývod vhodný pro umístění kohoutu (odběrní místo, vzorky), přístrojů monitoringu para- metrů media (tlak, teplota) nebo k větvení stávajících rozvodů.
Spojky FIRE-FENCE mají  vysokou požární odolnost. Splňují nejnáročnější kritéria SOLAS (Safety of Life At Sea – mezinárodní norma, která specifikuje požadavky námořní bezpečnosti) a používá je např. německé vojenské námořnictvo při stavbě svých lodí  a ponorek.

Správná volba nejvhodnějšího typu, rozměru a manžety spojky ze širokého výrobního pro- gramu může ve stádiu projektu, realizace, ale i údržby přinést značné úspory. Pro detailní se- známení se spojkami STRAUB včetně ukázky jejich praktické montáže pořádá pro zájemce firma HENNLICH semináře a dále nabízí i možnost odborného proškolení montážních pracovníků se získáním certifikátu.

Kompenzátory
Kompenzátory jsou armatury, které zabraňují poškození potrubí hrozící při změnách teplot, vibracích apod. Jsou využitelné v jakémkoliv průmyslovém odvětví i ve stavebnictví a lze je použít pro veškerá média. Na potrubí se instalují tři typy kompenzátorů:

  • axiální – ve směru osy potrubí
  • laterální – ve směru kolmém k ose potrubí
  • angulární – úhlové odchylky od osy potrubí

Axiální či univerzální kompenzátor je pohyblivý ve všech směrech a může kompenzovat axiální, angulární a laterální pohyby   v potrubní trase.Na výběr je mnoho světlostí, různé možnosti materiálového provedení a široké spektrum připojovacích koncovek (příruby, nátrubky, závity, ...) a také nestandardních provedení.

V závislosti na druhu média a jeho parametrech (tlak, teplota, ...) se kompenzátory vyrábějí z následujících materiálů:

  • pryžový měch
  • měch z technických tkanin
  • nerezový vlnovec / nerezová hadice

Pro podrobnější informace potrubních spojek STRAUB přejděte na naše produktové stránky. Prohlédnout si můžete i videa na našem . K dispozici je i info katalog potrubních spojek.

Nové produktové stránky kompenzátorů pro Vás připravujeme, prozatím si můžete podrobné informace a portfolio prohlédnout na produktových stránkách HENNLICH Rakousko. 
K dispozici je Vám také CZ  info leták  a produktový info katalog a poptávkový formulář.

Nebo nás kontaktujte: 
  • telefonicky na 416 711 226
  • emailem
  • kontaktním formulářem
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Váš tým HYDRO-TECH

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět