ODLUČOVAČE KAPEK LECHLER

HYDRO-TECH 12.05.2016

Odlučovače kapek jsou lamelové profily složené do bloků, sloužící к oddělení kapek od plynu. Kouřové a odpadní plyny z technologických procesů jsou znečištěny chemickými látkami a mechanickými částicemi. Před výstupem z komína do ovzduší je nutné je čistit. Při čištění plynů prochází plyn clonou kapek rozstřikované kapaliny, která na sebe váže obsažené nečistoty. Kapky s nečistotami, které jsou unášeny plynem se oddělují od proudu plynu v odlučovači kapek. Tím se zabrání úniku provozních nečistot obsažených v kapalině do ovzduší. Odlučovače kapek mohou separovat kapky i o velikosti menší než 10 pm. Odlučovače kapek Lechler fungují na principu nárazových separátorů a využívají setrvačnosti kapaliny. Pří průchodu plynu lamelami odlučovače dochází ke změnám směru proudění a kapky jsou vlivem setrvačnosti unášeny v původním směru proudu. Naráží pak do stěn kapkového odlučovače a při kontaktu s jeho stěnami tvoří kapalinový film. Kapalina z tohoto filmu je tak vlivem gravitace odváděna drážkami ven z odlučovače a stéká dolů do sběrné nádoby. Celý systém komor v odlučovači kapek je navržen tak, aby nedocházelo к víření a strhávání proudu, to zabraňuje tlakovým ztrátám v celém systému. Výhody odlučovačů kapek Lechler spočívají: 
 • velmi nízké ztrátě tlaku
 • vysoké kapkové zatížitelnosti © vysoké rychlosti proudění
 • lehké manipulaci (montáž a demontáž)
 • robustní konstrukci
Kapkové odlučovače nacházejí uplatnění ve :
 • ochraně životního prostředí
 • plynových pračkách ve spalovnách a jiných zařízeních na čištění odpadních plynů
 • v chemickém průmyslu
 • v papírenském průmyslu a v celulózkách
 • v klimatizacích a vzduchotechnice
 • chladících věžích
 • v odpařovacích kondensátorech
 • odsávacích zařízeních v galvanizovnách
Pro více informací přejděte na naše produktové stránky. 
Informační podklady si můžete také  stáhnout zde.  Pro další informace nás můžete také kontaktovat 
 • pomocí kontaktního formuláře
 • emailem
 • na telefonním čísle 416 711 223
Kromě výše uvedeným odlučovačům naleznete v produktovém portfoliu divize HYDRO-TECH také trysky pneumatické rozprašovací, s rozstřikem kužele, vzduchové trysky, odlučovače kapek, vzduchové nože a další. Pro kompletní přehled  trysek přejděte na naše divizní produktové stránky. Těšíme se na spolupráci s Vámi! Váš tým HYDRO-TECH

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět