Olejová filtrace a filtrace viskózních kapalin

HYDRO-TECH 23.04.2019

    Filtrace - separace oleje a vody je proces pro oddělování oleje od vody.
Filtry na separaci oleje a vody jsou používány v různých průmyslových odvětvích a nabízí cenově dostupnou a vysoce kvalitní službu v olejovém hospodářství. Princip této činnosti spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou způsobit poruchy hydraulických systémů – zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů, netěsnosti, vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod. Dalším  prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Technologie je schopná absorbovat vodu obsaženou v opotřebovaném oleji, čímž jej zregeneruje na olej s vynikající vlastností z hlediska odstranění kyselosti. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění apod. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic, sníží se náklady na výměnu poškozených částí strojů, nevznikají ekonomické ztráty z nutností odstavení stroje, přerušení výroby aj. Použitím vhodného filtračního zařízení se životnost oleje prodlouží několikanásobně a životnost stroje je mnohonásobně vyšší.

Naše filtrační zařízení Vám nabízí: 
 • MANUÁLNÍ I AUTOMTICKOU FILTRACI
 • ODSTRANÍME VODU Z OLEJE I OLEJ Z VODY
 • FILTRUJEME OLEJ ALE I VISKÓZNÍ KAPALINY
Metody odstranění:
 • MECHANICKÁ FILTRACE
 • MAGNETICKÉ ODLUČOVÁNÍ
 • ODSTREDIVÁ FILTRACE
 • VAKUOVÁ FILTRACE
 • ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVÁNÍ
 • MOBILNÍ FILTRACE
 • ODSTRANĚNÍ VODY Z OLEJE
Automatický samočistící Filtr 
Nabízí výkonné a účinné řešení filtrace pro jakékoliv kapaliny s vyššími adhesními vlastnostmi a hustší viskozitou.
 • proces čištění bez přerušení filtrace, bez tlakových ztrát i bez ztráty filtrované kapaliny
 • plně uzavřený a automatický systém bez možnosti kontaminace kapaliny obsluhou, ideální pro filtraci senzitivních a nebezpečných kapalin.
 • bezpečný a čistý proces ovládání filtru
 • manuální či plně automatické ovládání
 • nabízí finanční i časovou úsporu v porovnání s tradičními filtračními metodami, jako jsou sáčková a svíčková filtrace

Aplikace

 1. Filtrace vysoce viskózních epoxidových a polyesterových pryskyřic
 2. Ochrana výměníku tepla, filtrací mořské a sladké vody
 3. Filtrace barev a laků nahrazující otevřené systémy filtrace, bez možnosti vnější kontaminace média
 4. Záměna za manuální systémy filtračních těles s filtračními sáčky či filtračními elementy například v papírenském či dřevozpracujícím průmyslu
Rozsah
 • filtrační koš z nerezové oceli 316 klínový drát anebo perforované prvky s filtračním parametrem od 50µm (u některých modelů 25µm) po 6mm
 • provedení těla filtru z litiny, z uhlíkové oceli nebo z nerezové oceli, a možností i z jiných materiálů na zakázku
 • s nízkým pracovním tlakem o 14bar a s vysokým tlakem do 50bar*
 • v polo-automatické provedení se filtr čistí jednoduchým otočením ráčny a v automatickém provedení již není potřeba žádná obsluha
 • pro filtraci s vysokou viskozitou může být filtr více vyztužen a doplněn o izolované tlakové snímače či ohřívače pláště filtru
 • jednoduchý systém umožňuje i jednoduchou demontáž v případě potřeby, a to bez speciálního nářadí

LPH polo-automatický filtr
Je ideální pro aplikace, kde je nutné pravidelné míchání kapaliny a kde je nutné minimalizovat ztrátu kapaliny.
 • demontáž vyjmutí stíracího zařízení shora, pro rychlé a jednoduché čištění,
 • kontinuální stírání zaručuje, že nečistoty jsou v pohybu a neusazují se na filtračním sítu, a dále jsou posouvány směrem k vypouštěcímu ventilu,
 • manuální vypuštění snižuje ztrátu filtrované kapaliny,
 • opční možností je umístit stírací mechanismus i na vnitřní straně síta
 • opční externí ohřev filtru,
 • vysokotlaké provedení je také možné
Odstředivá filtrační jednotka 
Průtok 13 -50 l/min (0,8 – 3 m3/h).
Jemnost filtrace od 5µm.
Předfiltr z nerezové tkaniny (pratelný) 350µm.
Vyměnitelný a opakovaně použitelný buben o objemu 5 dm3 na odstředěné nečistoty.
Obsluha zařízení je velmi jednoduchá, připojení na hydraulický systém nebo jiný systém trvá cca 3 minuty. Mobilní vakuová filtrační jednotka
Průtok 40 l/min.
Nominální jemnost filtrace 1µm.
Mobilní vakuová filtrační jednotka je určena k odstraňovaní vysokého obsahu vody (až 30%) z minerálních olejů. Díky této jednotce a jejímu pokročilému automatickému řízení je možné dosáhnout vysoké čistoty oleje s obsahem vody min. 10ppm (0,001%). Pásový odlučovač oleje
S výkony 7 až 600 l/hod.
Pro různé aplikace – pro tuky, oleje, benzín.
Vysokoteplotní i agresivní prostředí.
I v ATEX provedení. Mobilní filtrační jednotka 
Naše firma nabízí standardně vyráběnou mobilní filtrační jednotku FT-OH-200 o průtoku 5 l/min (tj. 300 l/hod) s kompletním příslušenstvím pro Vaše provozní podmínky.
S výhodou lze aplikovat na minerální a syntetické oleje:
 • turbínové 
 • hydraulické 
 • kompresorové
 • oběhové aj.
Jednoduchová olejová filtrace
F118(16bar)
F112 (200bar)
F101D
F311D
Tělesa pro filtrační sáčky
filtrační sáčky Obtokový filtr
Nominální jemnost filtrace 1µm .
Max.240l/hod Pro více informací přejděte na naši produktovou stránku. K dispozici jsou Vám i technické listy na stránce Ke stažení. Nebo nás kontaktujte:
 • emailem
 • kontaktním formulářem
 • na telefonním čísle 416 711 231

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Váš tým filtrace

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět