Protimrazová ochrana HENNLICH pro komerční i průmyslové použití

HYDRO-TECH 28.01.2021

Společnost HENNLICH s.r.o. je dlouholetým dodavatelem řešení proti zamrznutí průmyslových zařízení a  procesních médií.

V produktovém portfoliu našeho odštěpného závodu HYDRO-TECH naleznete opláštění proti zamrznutí, elektrické otápění nebo trysky pro postřik komunikací a letištních ploch proti námraze.

OTÁPĚNÍ PROTIZÁŠLEHOVÝCH ARMATUR
Tepelná ztráta (vlivem klimatických nebo technologických procesů) může vést ke zvýšení rizika selhání bezpečnosti ochrany proti výbuchu. Při určitých okolnostech může docházet ke kondenzaci či krystalizaci na povrchu armatur. Tudíž jsou kladeny vyšší požadavky na tepelnou izolaci ventilů a protizášlehových armatur. Krystalizace z kyseliny octové může zabránit otevření ventilových palet a ucpat protizášlehový rošt. Tyto události automaticky vedou k potenciálním poruchám zařízení. O.z. HYDRO-TECH  nabízí ve svém produktovém portfoliu dvě různá řešení vytápění pro použití v nebezpečných oblastech:
  • Elektrické otápění
  • Topný plášť (pára či horká voda) 

Elektrické otápění
Při tomto řešení obklopuje zařízení tepelná izolace, která je přizpůsobena konturám zařízení armatury, aniž by to ovlivnilo její funkce. Upevňovací prvky lze snadno připevnit nebo odstranit pomocí suchých zipů, takže je možná snadná demontáž a montáž pro účely údržby. 

Technické údaje:
  • vhodné pro okolní teploty do -40 ° C v závislosti na typu zařízení (topná plocha)
  • topné pásky s maximálním bezpečnostním teplotním limitem 85 ° C (T6) a schválením ATEX pro použití v zóně 1
  • návrh topných pásek se provádí ve výrobě
  • tepelná izolace je vyrobena z UV a povětrnostním vlivům odolného materiálu (para-aramidový filtr)

Opláštění proti zamrznutí
Pokud je v provozních podmínkách přítomna pára nebo kondenzát, lze použít armaturu s parním ohřevem. V tomto v případě je tělo dvoj-plášťové. Topný plášť je navržen v souladu s příslušnými směrnicemi otlakových zařízeních. Ohřev párou způsobuje lepší přenos tepla a tím i vyšší topnou kapacitu.

Technické údaje:
Je potřeba zajistit, aby maximální teplota topného média nebyla vyšší o více než 25°C oproti maximální provozní teplotě omezovače plamene a nepřesáhla 80% teploty samovznícení. 

TRYSKY PRO POSTŘIK KOMUNIKACÍ A LETIŠTNÍCH PLOCH PROTI NÁMRAZE  V portfoliu trysek divize HYDRO-TECH naleznete trysky využívané pro postřik komunikací a letištních ploch pro ochranu proti námraze.
Tyto nízkotlaké trysky s plochým rozstřikem zajistí rovnoměrné nanášení, jsou odolné proti ucpávání a jsou vhodné i pro stísněné montážní podmínky. 

Společnost HENNLICH s.r.o. nenabízí pouze ochranu proti zamrznutí protizášlehových armatur a trysky pro postřik námrazy, ale i v rámci dalších dvou odštěpných závodů ohřevy a otápění pro další aplikace

Odštěpný závod MERES nabízí sortiment průmyslových ohřevů, pro ohřev, temperaci či ochranu proti zamrznutí pomocí ponorných topných systémů, trubkových topných systémů, průtokových ohřívačů, otápěných hadic, ohřevu skladovacích nádob, topných kabelů a pásek, paralelních topných kabelů a speciálních ohřevů.Podrobnosti naleznete v brožuře
PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY.
Nebo na internetových stránkách
odštěpného závodu MERES.

Odštěpný závod LIN-TECH má k dispozici flexibilní kabely v provedení s TPE pláštěm, které odolávají nízkým teplotám . Flexibilní kabely chainflex® jsou speciální kabely svou konstrukcí přizpůsobené pro použití v energetických řetězech. Varianta s vnějším pláštěm z TPE bez halogenů odolává teplotám až -35°C a hodí se tak pro použití v chladírnách a mrazírnách nebo ve venkovních aplikacích.

Podrobnosti naleznete na internetových stránkách
flexibilních kabelů 
odštěpného závodu LIN-TECH
Pro další informace nás kontaktujte:
  • na telefonním čísle 416 711 222
  • emailem
  • kontaktním formulářem
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Váš tým HYDRO-TECH

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět