SmartNOx® - chytré řešení pro snížení emisí

HYDRO-TECH 26.02.2015

Mnoho firem řeší redukci oxidů dusíku, aby splnily stále přísnější limity. Vedle opatření pro redukci oxidů dusíku při samotném spalování, jsou součástí technologií i sekundární metody SNCR a SC, které napomáhají tomu, aby výsledné emise dosahovaly předepsaných limitů. Především u menších zdrojů NOx, kde navíc investiční možnosti provozovatelů nedosahují dostatečné výše pro nasazení sofistikovaných systémů denitrifikace, lze úspěšně nasadit jednotku SmartNOx®. Jednotka SmartNOx®je speciálně určena pro menší DeNOx aplikace nejen v chemických provozech, ale i ve spalovnách odpadů, teplárnách, cukrovarech, sklárnách, cementárnách atd. Pro potřeby českého průmyslu tento systém přináší odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Ta je dlouholetým dodavatelem špičkových technologií pro ekologické aplikace a smluvní partnerem výrobce průmyslových trysek firmy Lechler GmbH. Firma se stále více orientuje na komplexní dodávky systémů pro snižování emisí plynů. Uplatnění nachází také v chemickém průmyslu. Jak SartNOx® funguje?
Při metodě SNCR, která je častěji používaná pro sekundární redukci NOx, jdeo vstřikování roztoku močoviny, což je také častější reagent, do proudu spalin o teplotě 850–1 050 °C. Probíhá zde reakce: (NH²)² CO² + 2NO + 0,5O² → 2N² + 2H²O + CO² Samozřejmě stěžejním bodem je nalezení teplotního okna pro správný průběh reakce. U velkých kotlů je nutné použít nákladný měřící a analytický aparát, který je schopen velmi přesně určit místo vstřikování, a na základě naměřených dat dokonce on-line řídit vstřikování jednotlivých trysek.
Předpokládáme, že toto zařízení si nebudou všichni provozovatelé moci dovolit a půjdou jednodušší cestou, kdy provedou sérii teplotních měření a podle nich a na základě provozních zkušeností určí dvě až tři vstřikovací roviny pro instalaci trysek. Každá rovina pak může být řízena samostatně jednotkou SmartNOx, ne však jednotlivě každá tryska.

Řešení na míru
Jednotka SmartNOx® je modulární, sestavená na míru dané aplikace podle počtu vstřikovacích trysek a vstřikovacích rovin. Hlavní prvky jednotky jsou vždy zdvojeny, aby nedošlo k přerušení činnosti a je instalováno i čidlo detekce úniku močoviny. Do systému lze napojit potrubí s proplachovací vodou a připojit i profuk vzduchem pro trysky které nejsou momentálně v činnosti. Systém SmartNOx® obsahuje ovládací jednotku - ventilovou skříň včetně čerpadel a armatur pro regulaci médií, která umožňuje přesné ovládání trysek. Komponenty ovládací jednotky jsou standardně zapojeny na rámu. Volitelně je možné dodat jednotku umístěnou ve skříni. 

V současnosti je možné nainstalovat dvě velikosti jednotek SmartNOx s rozdílným výkonem. První typ dosahuje výkonu od 0,005 do 1 m3/hod reagentu při tlaku 0–10 bar g, druhý pak má výrazně vyšší výkon od 1–2,7 m3/hod reagentu při tlaku 0–10 bar g. Pro PDF dokumenty s  informacemi přejděte na naše produktové stránky nebo je naleznete níže ke stažení.  Referenci z obdobné aplikace v praxi naleznete zde.  Pro další informace nás můžete také kontaktovat 
  • pomocí kontaktního formuláře
  • emailem
  • na telefonním čísle 416 711 228
Kromě výše uvedeného systému jsou v produktovém portfoliu divize HYDRO-TECH také trysky pneumatické rozprašovací, s rozstřikem kužele, vzduchové trysky, odlučovače kapek, vzduchové nože a další. Pro kompletní přehled  trysek přejděte na naše divizní produktové stránky. Těšíme se na spolupráci s Vámi! Váš tým HYDRO-TECH


Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět