Spolupráce o.z. Hydro-tech s firmou TENZA a.s.

HYDRO-TECH 02.05.2013

V letošním roce jsme uzavřeli smlouvu s firmou TENZA, a.s., jejíž předmětem je spolupráce při hledání a vytváření příležitostí, následné tvorbě nabídek a případné realizaci v oblasti investičních celků odsiřovacích technologií, konkrétně v případě možného využití technologie kondiciované sorpce.

Jelikož máme v sortimentu speciální lanzny s dvoulátkovými tryskami, můžeme nabídnout řešení pro projekt firmy TENZA – kondicionovaná sorpce s jednoduchým reaktorem. Jde o zajímavou možnost snížení emisí SO2 především pro malé a střední zdroje znečištění.

Do spalin je v odsiřovacím reaktoru rozprašován suchý sorbent a voda. Proces vyžaduje kvalitní rozprášení procesní vody a to je právě úloha dvoumédiových trysek Lechler. Jednoduchý reaktor slouží k prodloužení doby vzájemného působení sorbentu, vody a spalin tak, aby veškerá voda byla odpařena, spaliny zvlhčeny, zchlazeny a příslušně odsířeny. Odsiřovací proces je následně dokončen ve filtru, kde jsou tuhé látky ze spalin odstraněny.

Trysky jsou umístěny na dlouhé lanzně, která je vsunuta do reaktoru. Velikost trysky závisí na konkrétních podmínkách v reaktoru a design lanzny je vždy vytvořen dle konkrétního zadání.

Tato spolupráce zapadá do rámce projektu "HENNLICH koncept ekologizace spalin", který se momentálně snaží uvést v život odštěpné závody Hydro-tech a Engineering.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět