Trysky Lechler TwinAbsorb

HYDRO-TECH 29.03.2012

Nový trend v technologiích mokrého odsíření
Při mokrém odsíření kouřových plynů v elektrárnách, spalovnách a dalších odvětvích průmyslu jsou trysky jedním z klíčových prvků, na kterém záleží kvalita celého procesu. Musí zaručit 100% funkci po celou dobu životnosti v extrémně náročných podmínkách, proto se používají také keramické materiály, jako SiC nebo SiSiC.

Nyní jsou nejmodernějším trendem trysky TwinAbsorb, které zvyšují efektivitu procesu mokrého odsíření, snižují provozní a servisní náklady. Unikátní patentovaná konstrukce tvořená dvojitou hlavou trysky způsobuje protisměrnou rotaci paprsků vápenné suspenze a tvorbu zón tzv. sekundární atomizace kapek. Oba tyto jevy mají zásadní  vliv na proudění spalin v absorbéru a tím na chemickou reakci jejímž výsledkem je redukce SO2. Trysky jsou dodávány ve variantách s rozstřikem dutého a plného kužele. V roce 2016 vstoupí v platnost přísnější limity emisí a proto zvýšení efektivity procesu odsíření je v současnosti nanejvýš aktuální.  Firma Hennlich je připravena s tímto řešením pomoci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět