VarioSpray II

HYDRO-TECH 17.08.2012

Inovativní řešení pro rozstřik malého množství kapaliny
U kapalinových trysek určuje průřez výtokového otvoru trysky velikost průtoku, ale z fyzikálního a ekonomického hlediska není možné zmenšovat tento průřez „do nekonečna“. Pro tyto malé průtoky se proto používají pneumatické rozprašovací trysky, ale i toto řešení má své limity. Tvoří se jemný, často nepříjemný aerosol a použití stlačeného vzduchu zvyšuje provozní náklady.

Nově vyvinutý systém ventil-tryska VarioSpray II zaujme svou flexibilitou a nabízí  možnost přesně rozstřikovat velmi malé množství kapaliny bez pomoci druhého média – vzduchu.  Za pomoci pulsujícího ventilu dokáže rozstřikovat méně než 10 ml/min kapaliny do maximální viskozity 10 mPa.s při tlaku do 6 bar. Frekvence pulsů je nastavitelná pomocí řídící jednotky, která je součástí systému. Široká škála pracovních parametrů je docílena výměnou trysek a rozsahem nastavení řídící jednotky. VarioSpray II dokáže najednou obsluhovat až 8 pulsních ventilů s tryskami s plochým paprskem, které jsou umístěny na kolektoru a výsledkem je rovnoměrný rozstřik kapaliny ve značné šířce.

Typickými aplikacemi pro VarioSpray II je nanášení potravinářských ingrediencí, vlhčení v papírenském průmyslu, rozstřik desinfekcí při výrobě hygienických potřeb, vytváření vrstvy nanočástic, mazání pásů, aplikace separačních roztoků do forem a další. Všude tam, kde je požadavkem velmi malý průtok kapaliny a kde je nutné redukovat její ztráty, kde je nežádoucí tvorba aerosolu při použití pneumatických trysek a  v neposlední řadě, kde je vhodné jednoduché a modulární řešení, snadno implementované do výrobní linky.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Bc. Jan Vyškrabka

Product manager

Zpět