Automaticky ovládané

Zkracují časy nutné k výměnám nástrojů v plně automatizovaných technologických procesech. Jejich pohyb je zajištěn mechanicky, pneumaticky nebo hydraulicky.  Podle povahy se dělí na:
  • multispojky tlačné 
  • multispojky tažné
  • speciální multispojky