Gravitační odkladač výměníku nářadí

Kompletní systém výměny nářadí zahrnuje také gravitační odkladač, který umožňuje rychlé a bezpečné odložení nepoužívaného nářadí, např. svařovacích kleští nebo uchopovače. Stejně jako výměník je i odkladač modulární a může kombinovat různé monoelementy dle povahy robota. Technická data:
  • základní verze se skládá z 1.200 mm vysoké nohy s deskou, která má otvory pro připevnění do podlahy
  • jako hlava je namontován speciálními šrouby na stojanu horní díl odkladače a je pohyblivě uložen +/- 0,50 mm
  • plastové víko pasuje flexibilně na odloženou stranu nářadí a slouží jako ochrana proti nečistotám
  • koncové spínače hlásí pozici víka a nářadí v odkladači
  • variabilně nastavitelné odlehčení tahu poskytuje optimální horizontální vyrovnání nářadí v odkladači
  • na vyžádání je možné dodat nohu s nastavitelnou výškou