Krycí měchy

Elegantní, lehký a spolehlivý způsob zakrytí horizontálních, vertikálních a příčných lineárních pojezdů.
Tvar krycího měchu je definován tvarem PVC rámečku, který lze vyrobit libovolně.
Níže jsou vyobrazeny základní typy, které lze libovolně kombinovat.

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E


Typ F


Typ G

Typ H

Typ I
Vedení krycího měchu definuje vnitřní tvar PVC rámečku.


V prostředí, ve kterém se vyskytují žhavé a ostré třísky, lze krycí měchy vybavit lamelami z nerezové oceli.
Výklopné lamely Nevýklopné lamely