Ložiskové domečky

Schopnost natáčení ložiskových domečků igubal® kompenzuje vychýlení a možný průhyb hřídele. Aplikace, u kterých nelze těmto jevům předejít, jsou vhodné ložiskové domečky igubal® nejvhodnější.

Výhody:
  • bezúdržbová, samomazná ložiska
  • vysoká pevnost při rázovém zatížení
  • vysoká pevnost v tahu pro míjivé zatížení
  • vyrovnávání nepřesností při montáži
  • vyrovnávání hranových zatížení
  • odolná vůči chemikáliím
  • vysoká schopnost tlumení vibrací
  • vhodná pro lineární, rotační a kývavé pohyby
  • velice nízká hmotnost