Manipulátor

Portálový systém tvořený kombinací lineárních jednotek Hennlich řady LJHR s pohonem ozubeným řemenem a dále precizních lineárních jednotek s pohonem kuličkovým šroubem.
Kompletní sestavené 3 osé portálové systémy jsou dodávkami firmy Hennlich.  

Jedná se o dvě paralelní sestavy, které slouží k manipulaci výrobků z hliníkových trubek. Systém přesouvá výrobky mezi jednotlivými pracovišti – jednotkami pro dílčí technologické operace.
Lineární systémy předávají opracované výrobky na robotizované pracoviště a spolupracují vzájemně i s robotizovaným pracovištěm v operativně řízeném pracovním cyklu.

Všechny lineární jednotky jsou opatřeny servopohony s absolutními víceotáčkovými enkodéry.
Přívody k pohyblivým částem jsou uloženy v energetických řetězech, které jsou výrobky německé společnosti igus®. Energetické řetězy jsou dodávané také firmou Hennlich.