Průmyslový robot HH020

  • obloukové svařování
  • manipulace
  • montáž
  • nanášení
  • manipulace s lisem

Technické informace

Možnosti upevnění podlaha, stěna, strop
Max. rozsah pohybu S: ±185 H: +195~-70 V: + 180~-80 R2: ±195 B: ±135 R1: ±360
Max. rychlost °/s S:190°/s H:180°/s V:190°/s R2:380°/s B:380°/s R1:600°/s
Přípustný moment kgf.m R2: 4.0 B: 4.0 R1: 2.0
Opakovatelnost ± 0.06
Okolní teplota 0~45°C
Hmotnost 225 kg
Max. jmenovitý výkon kVA 8
Model kontroléru Hi5a -S30
Krytí tělo IP54/IP64
Krytí zápěstí IP65/IP67