Série HG-006

Světlost: 6 mm
Tlaková odolnost: do 875 bar (SAE Standard J2600)
Média: plynný vodík
Materiály: nerez
Možné vybavení / výhody:
  • první nouzově roztrhnutelná rychlospojka, která při rozpojení pod pracovním tlakem 875 bar nezpůsobí žádnou škodu
  • síla potřebná pro roztrhnutí je nastavitelná mez 200 N - 400 N