Typ RA / RA-C

Typ RA

Křížové válečkové ložisko RA je lehké a kompaktní válečkové ložisko s extrémně tenkostěnným vnitřním a vnějším kroužkem. Pro svou lehkou a kompaktní konstrukci je vynikajícím řešením pro ramena robotů a manipulátorů. Při montáži je třeba dodržovat předepsaný postup. 
Při tvorbě výkresů využijte naši CADovou knihovnu.
Přesnost: třída 0 až PE2

Typ RA-C

Při stejných rozměrech jako u typu RA má tento typ dělený vnější kroužek jen na jednom místě, aby se zvýšila tuhost. Stejně jako typ RA používá se RA-C při rotaci vnitřního kroužku. Při montáži je třeba dodržovat předepsaný postup.
Při tvorbě výkresů využijte naši CADovou knihovnu.
Aplikace: průmyslové roboty, lékařské přístroje, otočné stoly, manipulátory, měřicí přístroje.