Válečkové lineární vedení

Na rozdíl od obvyklého válečkového lineárního vedení mají typy s technologií válečkového řetězu několik dalších výhod. U tohoto válečkového vedení drží válečkový řetěz valivé elementy - válečky ve stále stejné vzdálenosti. Ty jsou pak rovnoměrně vedeny a nedochází k jejich typickému naklápění.
Nízký koeficient valení poskytuje menší posuvový odpor a vysokou kulturu pohybu. Z komůrek s tukovou náplní je během pohybu mazivo neustále dodáváno k jednotlivým válečkům, a tak je zabezpečen dlouhodobě bezúdržbový chod.