Hladinoměry pro sypké látky

Hladinoměry - pro kontinuální měření hladiny sypkých látek v zásobnících, nádobách či silech.

Více k hladinoměrům pro sypké látky...

Tyto hladinoměry jsou určeny pro kontinuální měření hladiny sypkých látek v zásobnících, nádobách či silech. Dokážeme nabídnout tři měřicí principy hladinoměrů pro sypké látky a k nim dodat i patřičné LED zobrazovače.
Prvním typem jsou ultrazvukové hladinoměry LU a LU9X2 pro bezkontaktní měření hladiny sypkých látek jakož i kapalin.

Druhým typem hladinoměrů jsou tzv. vedené radary MWF21 a MWF27 fungující na principu TDR – hladinoměr vyšle impuls, který je veden podél tyčové nebo lanové sondy. Část vyslaného signálu se odrazí od povrchu sypké látky zpět k přijímači, který na základě časového rozdílu vypočítá vzdálenost.

Třetím typem hladinoměru je pásmový hladinoměr LF20. Tento hladinoměr funguje na principu YOYO -  z cívky je odvíjeno pásmo se senzorovým závažím. Jakmile se závaží dotkne sypké látky, sníží se tahová síla, na kterou zareaguje elektronika a začne navíjet měřící pásmo zpět na cívku.

Novinky