Energetické řetězy, flexibilní kabely

Energetické řetězy, flexibilní kabely a jejich vlastnosti

Energetické řetězy

Energetické řetězy igus® vedou a chrání pohybující se kabely a hadice na automatických zařízeních. Řetězy zajišťují přívod energie, dat a impulzů a jsou přitom neustále v pohybu. Mohou být používány v široké škále aplikací a mají následující přednosti:

  • použití pro různé typy a velikosti pojezdů
  • vedení silových, ovládacích, datových, sběrnicových a optických kabelů, stejně jako hydraulických a pneumatických hadic
  • dlouhá životnost i při vysokých zatíženích a v náročných podmínkách
  • hladký provoz v širokém rozsahu prostředí a klimatických podmínek


Flexibilní kabely

Z pohledu zákazníka je důležité, aby systém pro přívod energií a dat fungoval jednoduše. To předpokládá bezchybnou funkčnost všech použitých komponent. Vzhledem k narůstající automatizaci a jejím zvyšujícím se nárokům na dynamiku a zatízení mobilních systémů se začátkem 80. let začaly projevovat nedostatky dosud používaných kabelů. Vlivem jejich zkroucení a přerušení žil docházelo k výpadkům, které v krajním případě vedly až k ochromení výroby a následným vysokým ekonomickým ztrátám.

Pro vyřešení tohoto problému Vám nabízíme ucelený systém energetických řetězů a vysoce flexibilních kabelů chainflex®. Ten nabízí zákazníkům systém záruk podle požadované aplikace.