Materiály

Materiály pro výrobu těsnění a tvarových dílů

  • Široká paleta dostupných materiálů
  • možnost kombinací různých materiálů u vybraných typů těsnění
  • u některých materiálů možnost dodání atestů
Aktuální portfolio polotovarů: