Lapače jisker

Předřazený odlučovač jisker spolehlivě zabraňuje jiskrám, hrubým částicím a cigaretovým nedopalkům proniknout do filtrační jednotky.

Popis

Veškeré svářecí a řezné operace jsou aplikacemi s vysokými rychlostmi odsávání představujícími potencionální riziko vzniku požáru. 
U těchto aplikací je použití předřazeného lapače jisker do potrubí jednou z nezbytností pro předcházení požáru a zachování dlouhodobé životnosti filtračních elementů.
Pomocí odstředivého zrychlení dochází k odstranění těžkých jisker z proudění vzduchu. Veškeré jiskry padají do sběrné nádoby, která je v bezpečné vzdálenosti od hlavních filtrů a mimo vzduchotechnické rozvody. Sběrnou nádobu lze kdykoliv snadno oddělit a vyprázdnit, a to dokonce i během provozu systému.

Aplikace

 • řezání materiálu plazmou či kyslíkovým hořákem
 • manuální, automatické a robotické svařování
 • svářecí a brousící operace

Výhody

 • výrazné snížení nákladů díky prodloužení životnosti filtru
 • jednoduché zapojení do potrubního systému
 • nízké provozní náklady
 • minimalizace rizika požáru odloučením jisker, žhavých částic a cigaretových nedopalků
 • kombinace se zhášecími zařízeními
 • snadná údržba

Materiálové provedení

 • uhlíková ocel
 • nerez