Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla Waterkotte typu vzduch/ voda získávají primární zdroj energie z okolního vzduchu.
Výhodou tepelných čerpadel vzduch/ voda je jednodušší instalace než u tepelných čerpadel typu voda/voda a tepelných čerpadel země/voda. Není totiž potřeba připravovat vrty či plošné zemní kolektory.
Na druhé straně i přes pokrok v technologiích stále nedosahují účinnosti tepelných čerpadel voda/voda a země/voda.

Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda během roku značně kolísá podle venkovní teploty. Při 7oC nad nulou, může dosahovat stejně vysokých hodnot jako tepelná čerpadla země/voda, ale při nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (při -7oC) nebo 2 (při -15oC).