Čerpací trubka s excentrickým šnekem s pevným spojením motoru

Konstrukce a funkce:

Čerpací trubka s excentrickým šnekem je s poháněcím motorem spojena přímo. Není zde žádná spojka mezi čerpací trubkou a motorem. Hřídel čerpací trubky je s hřídelí motoru svrtána a upevněna šroubem. Čerpací trubka je pomocí vnější příruby přišroubována na přírubu motoru. Krouticí moment se přenáší přímo z hřídele motoru na hřídel čerpadla. Axiální síly, vznikající při provozu čerpadla, jsou zachyceny ložisky motoru. 
Provedení:
Čerpací trubka, rotor a hřídel: nerez 1.4571
Stator: NBR, NBR-bílý, FPM, PTFE
Čerpací trubka-Ø: max. 54 mm
Připojení výtlaku: vnější závit G 1 1/2"
Motor: 0,37 až 1,5 kW

Výhody pevného spojení:

  • menší celková délka čerpadla
  • menší počet dílů čerpadla
  • výhodnější cena

Použití:

Hydraulický výkon čerpadel s excentrickým šnekem může být ovlivněn použitým elektromotorem. Změna dopravního množství je proporcionální ke změně otáček motoru. Se zvyšující se viskozitou klesá tekutost média. Redukcí otáček motoru lze čerpadlo přizpůsobit dopravovanému médiu. Příliš vysoké otáčky při dopravě viskózních médií snižují šetrnost čerpání vůči médiu. Princip čerpadla s excentrickým šnekem zajišťuje konstantní dopravní množství nezávisle na protitlaku.  Čerpadlo s excentrickým šnekem lze dodat i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu!