Kulatá průhledítková armatura DIN 28120

Armatury dle DIN 28120 jsou kruhová, přírubová průhledítka pro
přivaření na stěnu nádoby. Blok a krycí příruba
jsou pevně sešroubovány s párem těsnění a sklem průhledítka.
Konstrukce a rozměry odpovídají konstrukčním normám
stanoveno v DIN 28120 pro velikosti DN 50 až DN 200. Tloušťky přírub
jsou podle této normy dimenzované tak, aby zajištily nedeformované
umístění skla průhledítka.
 
Aplikace:
Pro prohlížení vnitřků tlakových nádob, nádrží, sil, míchacích nádob, potrubí separátorů atd.
Provozní podmínky:
Tlak: 10 bar nebo 16 bar, v závislosti na velikosti, vyšší tlak na vyžádání; vakuum
Teplota: max. 150°C se sodnovápenatým sklem DIN 8902
max. 280°C s borosilikátovým sklem DIN 7080, vyšší teploty na vyžádání
Možné kombinace:
Lze kombinovat se svítidly Lumiglas při použití v prostoru s i bez nebezpečí výbuchu.
Krycí příruba je poté vyvrtána a opatřena závitem tak, aby vyhovovala montážnímu držáku svítidla.
Certifikáty/testování:
V závislosti na požadavcích zákazníka a za příplatek lze dodat dle DIN EN 10204 3.1/3.2
 
 
Technická data:
Jmenovitá světlost: DN50 - DN200
Průhled: 80 - 225 mm
Tlak: max. 16 bar
Provozní teplota 
borosilikátové sklo DIN 7080:
max. 280 °C
Provozní teplota
sodnodraselné sklo DIN 8902:
max. 150 °C
Materiály: ocel, nerez, speciální materiály
možnost speciálního provedení