Pístomembránová čerpadla

jsou bezúkapová objemová čerpadla s kmitavým pohybem pro dávkování do 1.500 l/h a max. 50 bar - podle dopravního množství.

Slučují v sobě ideálně vysoký dopravní tlak pístových čerpadel a naprostou těsnost čerpadel membránových.

Rozsah použití:

  • kapaliny bez pevných látek, které nejsou nebezpečné a nekrystalizují

Technické vlastnosti:

  • bezúkapová
  • nejvyšší přesnost dávkování
  • velký rozsah tlaků
  • odolná běhu na sucho
  • velmi kvalitní materiály