PMC

  • nákladově efektivní filtrace
  • různý materiál těsnění/O-kroužku kompatibilních s různými druhy kapalin
  • pevná konstrukce pórů odolává propustnosti nečistot
  • všechny materiály jsou FDA uvedené pro styk s potraviny a nápoji
  • vyhovuje USP třídě VI (biologické testy pro plasty)
  • vysoká efektivita filtrace 90 %

Novinky