Tangenciální trysky s rozstřikem plného kužele

Tangenciální trysky s rozstřikem plného kužele

se používají pro rozprašování zejména cirkulovaných kapalin, kapalin s vysokým obsahem pevných látek a pro požární ochranu. Tyto trysky využívají principu tangenciálního přívodu rozprašovaného média do vířivé komory, kde je následně uvedeno do rotace.
Hlavní výhodou tangenciálních trysek s rozstřikem plného kužele je absence vnitřní vestavby, což znamená, že se velmi málo ucpávají. Tvar plného kužele je dosažen díky speciálním drážkám v tělese trysky. Tímto způsobem je kapalina koncentrována ke středu paprsku, což zajišťuje rovnoměrné pokrytí plochy s velmi stabilním úhlem rozstřiku.

Hlavní výhody tangenciálních trysek:

Provozní jistota:

Díky svému konstrukčnímu provedení poskytují tyto trysky spolehlivý provoz a minimalizují riziko selhání.

Nízká náchylnost k ucpávání:

Díky absenci vnitřní vestavby se trysky téměř neucpávají, což zajišťuje jejich plynulý a spolehlivý provoz i při aplikaci kapalin s vyšším obsahem pevných látek.

Stabilní úhel rozstřiku:

Díky speciálnímu tvaru plného kužele dosahují tyto trysky stabilního úhlu rozstřiku, což je klíčové pro přesné a rovnoměrné rozptylování kapaliny.