TPM

  • konstruován zcela ze slinutého titanového prachu – vyšší odolnost vůči korozím
  • možnost čištění – dá se mnohonásobně použít
  • vysoká teplota při slinování – zabraňuje línaní média
  • mnoho variant těsnění a O-kroužků zajišťuje snadné nahrazení v dosavadních systémech

Novinky