Ultrafiltrace - UF

MINT®-UF

Rámové, modulární ultrafiltrační jednotky s kapacitou 2 – 30 m3/h, pro dokonalé odstranění nerozpuštěných látek, bakterií a virů.

Aplikace

 • Technologické předčištění před reverzní osmózou
 • Úprava pitné vody
 • Recyklace průmyslových procesních a odpadních vod
 • Technologická úprava procesních vod a roztoků
 •  Samostatné membránové filtrační procesy (UF, NF, RO)
 •  Technologické celky integrující membránové procesy (předúprava + UF, NF, RO + doúprava)
 •  Kontejnerové úpravny vody (mobilní a záložní zdroje)
 •  Technologické celky integrující klasické úpravárenské procesy (filtrace, dezinfekce, apod.)
 •  Technologie recyklace vody přímo v jednotlivých výrobních uzlech (chladící vody, oplachové vody apd.)
 •  Technologie recyklace odpadních vod
 •  Technologie recyklace předčištěných komunálních/průmyslových odpadních vod
 •  Minimum/Zero Liquid Discharge

Pod zkratkou MINT se skrývá Membránová INteligentní Technologie:

 • Proč inteligentní?
 • Pro jaké aplikace je tato technologie vhodná?
 • Jaké možnosti provedení jsou vám k dispozici?
Nejen na tyto otázky naleznete odpověď ve webináři, který jsme pro vás připravili ZDE >>

Možnosti rozšíření

•    Vyrovnávací nádrž na nátoku s měřením výšky hladiny
•    Úprava pH vstupní vody
•    Desinfekce/oxidace vstupní vody
•    In-line koagulace
•    Chemicky podpořený zpětný proplach CEB
•    Možnost napojení 2. vodojemu
•    Automaticky prováděný proplach membrán systémem „forward flush“ – podobně jako crossflow filtrace
•    Automatická kontrola integrity

Výhody

•    Promyšlený rámový design s vysokou mírou integrace,
•    Kompaktnost s důrazem na minimální lay-out a optimální rozměry pro přepravu a manipulaci,
•    Modularita jednotlivých komponent s vazbou na požadavky konkrétní aplikace a zákazníka,
•    Důraz na kvalitu a životnost komponent, spolehlivost provozu,
•    Možnost volby SW samoučícího řízení IQ-MINT® (ve vývoji) a elektronické servisní knížky MINT®-eBOOK

Videa


Novinky