Ecofiltro

Filtrační jednotka ECOFILTRO je novou generací filtračních jednotek, které plně splňují nároky moderního třískového hospodářství. Vedle dokonalého profiltrování chladicí kapaliny splňují náročné ekologické parametry a minimalizují nároky na obsluhu a údržbu celého systému.
Parametry:
 • průtok: 50 l/min až 600 l/min
 • stupeň filtrace: 20 µm až 50 µm
Výhody:
 • žádné výměnné filtrační prvky (papír, cartridge, atd.)
 • žádné náklady na ekologickou likvidaci použitého filtračního papíru
 • plně automatická funkce vyžaduje minimální zásahy obsluhy
 • moderní design
Filtrační buben s ocelovou sítí
 • životnost 5 let a více v závislosti na konkrétní aplikaci (počet pracovních směn, míra a povaha znečištění kapaliny atd.).
 • v případě neočekávaného poškození lze filtrační buben vyměnit. Doba potřebná k výměně je cca 30 min.

ECOFILTRO rozložený

Popis funkce
 1. Znečištěná kapalina vstupuje do filtrační jednotky ECOFILTRO.
 2. Kapalina prochází ocelovým sítem, které je umístěno na rotačním bubnu. Kapalina se tak filtruje na definovaný stupeň filtrace, která je určena jemností ocelového síta. Čistá, profiltrovaná kapalina je odváděna do nádrže.
 3. Třísky a kal se zachytávají na vnější straně rotačního bubnu. Tím roste odpor k průchodu kapaliny skrz ocelové síto. V důsledku toho stoupá hladina vně rotačního bubnu.
 4. V okamžiku, kdy hladina vně rotačního bubnu dosáhne stanovené úrovně, sepne hladinový spínač, který spustí čerpadlo protiproudového čištění.
 5. Chladicí kapalina, která je čerpána z nádrže s již profiltrovanou kapalinou, je z trysek tryskána na vnitřní stranu rotačního bubnu. Vlivem prostřiku skrz ocelové síto dochází k čištění filtračního bubnu a k usnadnění průtoku skrz filtrační ocelové síto.
 6. Třísky a kal, které jsou uvolněny při protiproudním čištění, se usazují na dně filtrační jednotky. Hrablovým dopravníkem, který je pevnou součástí filtrační jednotky, jsou tyto nečistoty automaticky dopravovány do výsypky a následně do přepravné nádoby.

Doplňkové vybavení

 • nádrž na kapalinu dle požadavků zákazníka
 • čerpadla
 • optické hladinoměry
 • elektrické hladinové senzory
 • hladinové odlučovače oleje