Papírová filtrace

Parametry:
  • průtok: 50 l/min až 500 l/min
  • stupeň filtrace: 12 µm až 60 µm
Popis činnosti:

Chladicí kapalina s obsahem nečistot je filtrována skrz filtrační papír, na kterém se nečistoty usazují. Tím roste odpor k filtraci, v jehož důsledku stoupá hladina neprofiltrované kapaliny. Pokud hladina přeroste kritickou mez, aktivuje se hladinový spínač a ten automaticky posune čistý filtrační papír.
Doporučení:
  • uplatitelná pro aplikace s vysokým stupněm jemnosti
Doplňkové vybavení:
  • nádrž na kapalinu dle požadavků zákazníka
  • čerpadla
  • optické hladinoměry
  • elektrické hladinové senzory
  • hladinové odlučovače oleje