Hrablový dopravník třísek

Produkt:

Hrablový dopravník třísek, délka 42 m

Aplikace:

Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA, jeden z největších strojírenských podniků v zemi, používá pro svou výrobu obrovské soustruhy a frézky. Kovové třísky, které vznikají jako odpad při obrábění na těchto gigantických strojích se pomocí dopravníku třísek transportují do kontejnerů, ze kterých jsou pak dále zpracovávány. Pro modernizaci vrtacího soustruhu BT80 jsme dodali hrablový dopravník třísek o délce 42 m.

Zákazník:

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Řešení:

Pro zajištění plynulého odvodu třísek z pracovního prostoru stroje byl použit hrablový dopravník třísek s roztečí řetězu 50 mm, v celkové délce 41 823 mm, z čehož plochá část tvoří 38 384 mm, vynášecí část je nakloněná pod úhlem 45° a má celkovou výšku 2 500 mm. Pro pohon řetězu s hrably slouží motor s převodovkou o výkonu 1,85 kW. Součástí dopravníku jsou dvě boční nádrže, které slouží pro odvod chladicí kapaliny. Nádrže mají rozměr 300 x 2 510 x H600 mm. Dno vynášecí části je vyrobeno z tvrzené oceli tak, aby nedošlo k jeho prodření. Pro ochranu přetížení pohonu je instalován spínač, který vypne přívod elektřiny do motoru při překročení síly, kterou lze mechanicky nastavit pružinou.

Montáž a realizace:

Při montáži, jejíž supervizi jsme provedli se specialisty z partnerské firmy Metal Gennari, byly upraveny vodicí lišty, smontovány jednotlivé rovné části dopravníku, stejně jako vynášecí části s tunelem pro odvod oleje. Dopravník byl spuštěn do koryta, pak následovalo zapojení řetězu, jeho napnutí a nakonec zkouška funkčnosti celého dopravníku.
Hrablový dopravník_Vítkovice Hrablový dopravník_Vítkovice