Hrablový dopravník třísek

Materiál: Hrablový dopravník je vzhledem k jeho principu funkce velmi namáhaný na otěr. Proto jsou nejvíce zatížená místa dopravníku vyrobena ze speciálního materiálu HARDOX. 

Doporučení: Hrablový dopravník třísek je nevhodné použít pro lehké nebo plovoucí třísky. Například hliníkové třísky jsou vlivem malé hmotnosti unášeny turbulentním prouděním, které vzniká při pohybu hrabel na dně dopravníku.

Lomený hrablový dopravník

Používá se v prostředích se suchými třískami, které je nutné automaticky přepravit do přepravního kontejneru. V případě přítomnosti chladicí kapaliny je nezbytné zabezpečit plynulý odvod kapaliny do sběrné nádrže.

Lomený hrablový dopravník