iglidur® J

Kluzná pouzdra iglidur® J jsou navržena pro nejnižší koeficienty tření za sucha a pro minimalizaci stick slip efektu. S maximálním dovoleným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou iglidur® J vhodná pro pro nejvyšší zatížení.

Kdy použít iglidur® J:
  • nízké opotřebení oproti různým hřídelům až do 5 MPa
  • nízký koeficient tření při běhu na sucho
  • tlumení chvění
  • dobrá chemická odolnost
  • nejlepší vlastnosti při použití měkkých materiálů hřídele
  • nízká absorpce vlhkosti
  • pro vysoké rychlosti
✅ Typickými oblastmi použití kluzných ložisek iglidur® J jsou automatizace, tisk, nápoje, letecký průmysl a čisté prostory.
Certifikáty a normy:   RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece


Technická data

Ø d1 2,5 mm
Vnější průměr d2 6,0 mm
Délka ložiska b1 2,50 mm
Délka úkosu f1 0,3 mm
Úhel úkosu [°] 30,00 °
Délka úkosu f4 0,5 mm
Úhel úkosu f4 [°] 30,00 °

Obecné vlastnosti

Zkušební metody +0.020 +0.080 mm, D11
b1-Tolerance h13
Tolerance otvoru pouzdra 0 +0.012 mm, H7
Tolerance hřídele 0 -0.025 mm. h9
d1 po zalisování (max.) 2,580 mm
d1 po zalisování (min.) 2,520 mm
Otvor pouzdra (max.) 6,012 mm
Otvor pouzdra (min.) 6,000 mm
Velikost hřídele (max.) 2,500 mm
Velikost hřídele (min.) 2,475 mm