SEW

Zkratka SEW znamená Süddeutsche Elektromotorenwerke (Jihoněmecké závody na výrobu elektromotorů) a jak název napovídá, vyrábí nejen motory, ale také různé komponenty související s pohonnou technikou.
 
Nabízíme hotové konfekcionované kabely readycable®, které odpovídají technologii pohonu SEW pro speciální, dynamické a náročné aplikace v energetickém řetězu.
SEW