Tvarované stěráky

Plochy, které je potřeba stírat mohou být rovné, ale také různě tvarově zakřivené. V takových případech lze stěráky zhotovit dle předem specifikované výkresové dokumentace. Tvarové stěráky je možno vyrobit dvěma způsoby. Prvním z nich, je použití standardních stěráků a jejich svaření do požadovaného tvaru. Druhým způsobem je zhotovení speciální formy, dle které se stěráky vyrobí.

Tvarové stěráky dle formy

Tvarové stěráky vyráběné dle forem jsou především určeny pro sériovou výrobu. Náklady na výrobu jsou poměrně vysoké, nicméně cena samotného stěráku je poté o mnoho nižší než u svařovaného stěráku. Tudíž se náklady na výrobu formu za krátkou dobu navrátí.

Konstrukce:

  • NBR guma navulkanizována na ocelový nosič (povrchově upraven)
Tvarové stěráky
 

Tvarové svařované stěráky

Svařované stěráky jsou výbornou volbou, pokud požadujete dokonale stírat a utěsnit tvarované plochy a jedná se pouze o kusovou záležitost. Tyto stěráky jsou vyráběny ze standardních profilů. Převážně se pro svařované stěráky použivají profily FBA-14/18/25 ale i jiné profily, dle požadavku a potřeby zákazníka.
Svařovaný_stěrák