Regulátory hladiny ETS 100 / ETS 200 / ETS 410

Hlídače hladiny ETS 100 / ETS 200 / ETS 410

Hlídač hladiny ETS 100

Hlídač hladiny ETS 100 je určen pro hlídání hladiny kapaliny jako spínací kontakt MIN / MAX. Při překročení požadované maximální úrovně  hladiny nebo při poklesu pod definovanou minimální hladinu se kontakt zapíná. Pokud se hladina provozní kapaliny vrátí zpět do "povoleného" rozsahu, bude kontakt automaticky reaktivován.
Zařízení jsou testována podle normy EN 61326 a nabízí úroveň integrity bezpečnosti SIL2
v souladu s EN 61508.

Technické údaje ETS 100

Počet hladinových mezních bodů: 1
Kontakty: 1 přepínač
Indikace stavu spínání: 1 LED
Provozní napětí: 20..230 V  AC
Spínané napětí: ‹ 250 V AC
Max. spínaný proud: 5 A
Prodleva: 3 s
Výstupní napětí: 0,1 – 6 V~
Výstupní proud:  < 5 mA

Hlídač hladiny ETS 200

Pomocí hlídače hladiny ETS 200 lze hlídat dvě úrovně hladiny nezávisle na sobě. Elektrické připojení je řešeno vzájemně nezaměnitelnou, vytažitelnou zástrčkou. Testovací funkce umožňuje přezkoušení výstupní strany. LED-diody signalizují funkční připravenost elektroniky, jakož i spínaný stav výstupů. Zařízení jsou testována podle normy EN 61326 a nabízí úroveň integrity bezpečnosti SIL2 v souladu s EN 61508.

Technické údaje ETS 200

Počet hladinových mezních bodů: 2
Kontakty: 2 přepínače
Indikace stavu spínání: 2 LED
Provozní napětí: 20..230 V AC
Spínané napětí: ‹ 250 V AC
Max. spínaný proud: 5 A
Prodleva: 3 s
Výstupní napětí: 0,1 – 6 V~
Výstupní proud:  < 5 mA

Hlídač hladiny ETS 410

Hlídač hladiny ETS 410 nabízí 4 signální vstupy a 4 reléové výstupy. Tak mohou být detekovány 4 na sobě nezávislé úrovně hladiny v jedné lázni a vyhodnoceny např. prostřednictvím řídicího systému (PLC). Je tak možné realizovat regulační funkci MIN / MAX a dva výstražné stavy nebo alternativně čtyři výstražné stavy. Čtyři LED-diody na čelním panelu zobrazují stav výstupů. Elektrické připojení se provádí pomocí zásuvných svorek. LED-diody zobrazují funkční připravenost elektroniky, jakož i stav spínání výstupů. Zařízení jsou testována podle normy EN 61326 a nabízí úroveň integrity bezpečnosti SIL2 v souladu s EN 61508.

Technické údaje ETS 410

Počet hladinových mezních bodů: 4
Kontakty: 4 přepínače
Indikace stavu spínání: 4 LED
Provozní napětí: 20..230 V AC
Spínané napětí: ‹ 60 V AC
Max. spínaný proud: 2 A
Prodleva: 3 s
Výstupní napětí: 0,1 - 6 V~
Výstupní proud ‹ 5 mA
Mám dotaz / chci zaslat poptávku

Novinky