Plnící hubice

HENNLICH ENGINEERING dodává plnící hubice (známé rovněž jako nakládací zařízení, harmoniky, vypouštěcí hubice atd.), které slouží pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů do cisteren, vagónů, nákladních aut, lodí, kontejnerů, na volnou skládku apod.

Všude tam, kde dochází k manipulaci se sypkými hmotami, dochází k uvolňování lehké frakce a úniku prachu do okolí. Prach znečišťuje okolí a negativně ovlivňuje hygienu pracovního prostředí a bezpečnost provozu.

Při volném sypání dochází také k nežádoucímu rozdružování lehčích a těžších frakcí. V některých provozech dosahovaly ztráty vlivem povětrnostních podmínek až 5%. Tyto a mnohé další nevýhody odstraňují naše plnicí hubice.

Nabízíme tři typy plnících hubic:

  1. pro nakládku do cisteren
  2. pro nakládku do nákladních aut, vagónů, lodí či na volné plochy
  3. pro kombinovanou nakládku.