Carcoseal AP

POPIS

Carcoseal AP je navržen pro aplikace rotačního pohybu s výskytem tlakového spádu. Těsnicí břit umožňuje svou geometrií takové usměrnění tlaku, které jej odlehčí a zachová přítlačnou sílu na hřídeli téměř konstantní. Tím se zamezí nejen zvětšení kluzné plochy, ale i zvýšení tření. Předepsané hodnoty dovoleného tlaku v závislosti na obvodové rychlosti (p-v diagram) jsou uvedeny níže. Dodáváme v děleném i neděleném provedení.

MATERIÁL

Robustní, tkaninou vyztužená vnější část gufera (bez kovové výztuhy) je vyráběna s větším průměrem a při montáži dochází k jejímu stlačení v zástavbovém prostoru. Pružný těsnicí břit s přísadou modifikovaného PTFE zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení doprovázenou nižším třením. Břit je navržen tak, že dosedá na hřídel větší plochou a tím šetří jeho povrch při současné lepší těsnosti. Jeho geometrie umožňuje vytvoření defi novaného olejového filmu, který jej chrání. Na dosedacím těsnicím břitu je navíc nanesená tenká vrstva PTFE (Carcoflon®), snižující třecí odpor a usnadňující záběh. Těsnicí břit je předepnut spirálovou pružinou z nerezové oceli AISI 302.