Carcoseal UN/SF

POPIS

Carcoseal/UN/SF je navržen pro použití bez příruby do axiálně otevřených zástaveb, např. dle DIN 3760. Jeho profil je vhodný pro většinu aplikací těžkého provozu. V případě náročnějších podmínek, např. zvýšené teploty či vyšších obvodových rychlostí překračující 5 m/s je doporučeno použít verzi UN/SF/MB. Ta obsahuje místo textil-pryžové výztuhy dva ploché ocelové pásky. Obě varianty se dodávají pouze v neděleném provedení.

MATERIÁL

Robustní, tkaninou vyztužená vnější část gufera (bez kovové výztuhy) je vyráběna s větším průměrem a při montáži dochází k jejímu stlačení v zástavbovém prostoru. Pružný těsnicí břit s přísadou modifi kovaného PTFE zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení doprovázenou nižším třením. Břit je navržen tak, že dosedá na hřídel větší plochou a tím šetří jeho povrch při současné lepší těsnosti. Jeho geometrie umožňuje vytvoření defi novaného olejového filmu, který jej chrání. Na dosedacím těsnicím břitu je navíc nanesená tenká vrstva PTFE (Carcoflon®), snižující třecí odpor a usnadňující záběh. Těsnicí břit je předepnut spirálovou pružinou z nerezové oceli AISI 302.

Novinky